Att riva och bygga nytt

Om ens dröm är att bygga ett helt eget hus och få det precis som man vill ha det, kan det många gånger vara enklare att köpa ett billig hus med på bra mark än att försöka hitta en tom tomt att bygga på.

Rivningsprocessen kan vara lång, men så länge man vet vad man håller på med är det egentligen inget som hindrar en att göra jobbet själv. Är man mer intresserad av att få det över så snabbt som möjligt är det bättre att anställa en rivningsfirma, då de kommer utrustade med ordentligt maskineri. Eller så river man helt enkelt vissa delar själv och tar hjälp med andra. Det kommer i det stora hela bero på hur mycket tid man har att lägga ned på detta.

Man kommer dock behöva skaffa rivningslov först. Absolut allt behöver inte tillstånd för att rivas, men man kan tänka så att om man behöver bygglov för att bygga det kommer man nästan säkert behöva rivningslov för att riva det. Ta kontakt med en kommun som du bor i och den byggnad som ska rivas finns i för att få mer klarhet i saken. Det kan vara skillnad från kommun till kommun och om det är på landsbygd eller inom en tätort.

Att material man får över från rivningen kommer ju också behöva hanteras rätt. Ett tips är att kontakta sin närmaste soptipp eller återvinningscentral och höra hur man ska sortera allt för att spara både tid och pengar. Man kan också hyra hem containers för olika material som man kan fylla om det är mycket som ska kastas. Dessa ställs på plats av den som hyr ut dessa och hämtas när dessa blivit fulla och dags att tömma.

Så klar ska man ju inte påbörja ett projekt som detta om man inte har noga räknat på alla kostnader, både rivningen och nybygget. Men själva nybygget kommer att kräva noggrann planering. Bara något som att faktiskt få bygglovet kan ta allt från en till tre månader, och står man bara där utan något att göra förlorar man en massa tid. Och med tanke på att från det tillfället då man har en tom tomt att bygga på och det är dags att flytta in kan vara så länge som 12 månader vill man ju inte slösa en massa tid bara på att vänta. Det kan bli tillräckligt mycket väntande under vintern ändå.