Bästa knepen för att stå ut med problematiska grannar

Alla som någon gång bott i lägenhet känner väl till problematiken som kan uppstå med att ha andra hushåll kring sig i huset. En hyres- eller bostadsrätt är till mångt och mycket ett hopkok med människor med olika intressen och vanor. Det kan givetvis leda till störningsmoment och konflikter.

Vanliga situationer och vad som är tillåtet

Som boende i ett flerfamiljshus får man helt enkelt acceptera en viss grad av störningsmoment. Man kan inte be människor att sitta helt tysta hela dagarna. En tumregel är att dock att du aldrig har rätten att medvetet störa dina grannar. Däremot får man stå ut med en viss grad av störande ljud. Det kan till exempel handla om enstaka fester, lekande barn och skrikande bebisar. Sunt förnuft är ett nyckelord här, mycket handlar om samförståndet mellan de boende. Vissa hyresbolag och bostadsföreningar har också utfärdat egna rimliga ordningsregler angående störande grannar som de boende förväntas följa.

Potentiella lösningar

Om du som boende i en bostadsrätt eller hyresrätt upplever en outhärdlig problematik med störande grannar det antal sätt du kan försöka lösa situationen som uppkommit. Det första steget som man alltid ska sträva efter är att kontakta den granne som stör dig. Tala med denne på ett lugnt sätt och förklara vad som är störande. Sedan kan man be grannen helt upphöra med detta, eller om grannen kan vidta åtgärder för att dämpa ljudet, alternativt ägna sig åt aktiviteten i fråga mer sällan.

Om konfrontationen skulle misslyckas rekommenderas att man skriver en störningsdagbok. Detta dels för att få grannen att inse hur mycket denne stör, men dagboken kan också användas som bevisning i en eventuell tvist. Extra effektfullt kan det bli om du kan få de övriga boende i huset att också skriva en störningsdagbok. Skulle det ändå inte fungera blir det till att kontakta styrelsen eller värden.